Kuntavaalit 2021

Kunnallisvaaleissa ehdolle asettuneet Pirkanmaan ja Hämeen vaalipiireissä:

Akaa

77 Kimmo Kyllönen

78 Anton Murola

79 Janne Savolainen

Hämeenlinna

344 Jouni Minkkinen

Lempäälä

2 Mikko Lehto

Tampere

412 Joni-Petteri Kivistö

413 Nestori Lehtonen

414 Tero Ohtonen

415 Juha-Matti Peltola

416 Sakari Tikander

417 Kaj Torrkulla

Valkeakoski

158 Eliisa Kuusama

159 Eero Nevalainen

160 Jani Nieminen


On muutoksen aika: Kuntavaaliohjelma 2021

Liberaalipuolueen yleinen ‌vaaliohjelma‌ ‌kuntavaaleihin‌ ‌2021. Vaaliohjelma on ladattavissa myös pdf-muodossa.

Vähemmän tehtäviä – vähemmän veroja

Kunnan keräämiä verovaroja tulee käyttää vain sellaisiin palveluihin ja hankkeisiin, jotka ovat hyödyllisiä suurelle osalle kuntalaisia. Verovaroilla ei saa suosia eturyhmiä tai poliitikkojen lähipiiriä. Kuntien keskinäinen kilpailu toisarvoisilla hankkeilla on kaikille veronmaksajille vahingollista ja se on lopetettava.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus ei saa olla kunnallisveron korotusautomaatti. Kunnallisveron on vastaavasti laskettava, kun tehtäviä siirretään kunnilta maakunnille tai niin sanotuille “hyvinvointialueille”.

Kunnan tuotettava sellaisia palveluita kuin kuntalaiset haluavat

Palvelut tulee tuottaa tavoilla, joilla parhaiten pystytään vastaamaan asetettuihin vaatimuksiin. Palveluntuottajana voi olla julkinen tai yksityinen taho. Julkisesti rahoitettujen palvelujen ei tarvitse olla julkisesti tuotettuja. Valinnanvapautta kuntalaisten tarvitsemiin palveluihin lisättäisiin palveluseteleillä, jotka mahdollistaisivat sekä palvelun että palveluntarjoajan valinnan.

Markkinaehtoisuutta maankäyttöön ja asumiseen

Kuntien ei tule luovuttaa omistuksessaan olevaa maata millekään taholle alle käyvän hinnan. Parkkipaikkanormeista, asuntojen neliövaatimuksista ja muista haitallisista asuntorakentamisen normeista tulee luopua. Kuntien tulee pitää huolta, että kaavoitettua maata on riittävästi. Rakennusoikeutta ei tule tarpeettomasti rajoittaa. Kuntien ei tule säännellä asuntojen hintoja tai vuokria

Kuntalaisten turvallisuus on kunnan ydintehtävä

Julkisen vallan oikeutuksen ydin on huolehtia kansalaisten turvallisuudesta kaikissa oloissa. Uhkakuvat kansalaisten turvallisuutta ja elinmahdollisuuksia kohtaan ovat monimuotoistuneet ja tulisikin puhua laajennetusta turvallisuuskäsityksestä. Koronaviruspandemia ja viime vuosien myrskyt ovat osoittaneet kuntien olevan huonosti valmistautuneita kriiseihin. Kuntien omaa valmiutta kriiseihin on parannettava huolehtimalla varautumisesta ja harjoittelusta asianmukaisesti.